Het Satanistisch Seminarium is heropgericht

Nieuwe teksten:

Tree of lies

Inleiding Satanisme:

Satanisme is de religie van de mens. Een Satanist gelooft in zichzelf. HIJZELF is GOD. HIJZELF is zijn verlosser.
HIJZELF is heer en meester over Zijn Hemel en Hel.

Paradigma
Fnorden
Do what Thou Wilt
Verantwoordelijk
Het woord Satan
Magie en de Grotto
Vooroordelen
Grotto Magistratis
Serendipity's intro

Meer informatie

Mail ons voor meer informatie of als U lid wilt worden.