Satanisme en Christendom

Vele Christenen en Satanisten verwachten dat een Satanist negatief denkt over het Christendom. Dat hoeft niet zo te zijn. Het Satanisme gelooft in de mens zelf. Het heeft geen God nodig om de verlossing van de mens te bewerkstelligen. Dat doet een Satanist zelf.
Voor die mensen echter die willen geloven in een erfzonde en de verlossing ervan door een 2000 jaar geleden gestorven persoon is er het Christendom. Het Christendom heeft daardoor bestaansrecht.

Ik ben Satanist en geen Christen, maar dat neemt niet weg dat sommige leerstellingen van Jezus ook op mij van toepassing zijn. Een regel door Jezus aan de Christenen opgelegd is het 'hebt Uw naasten lief'. Voor mij is dit een makkelijk te volgen regel. Mijn persoonlijk naasten zijn mijn familie en vrienden. Ik heb hen lief en dit punt zou mij een volgeling van Jezus kunnen maken. Waarom ben ik dat dan niet? Het antwoord ligt in het voorwoord dat ik op deze site schreef: binnen het Satanisme is geen plaats voor vastgeroeste gewoonten en dogma's. Een regel als 'hebt Uw naasten lief' is voor mij geldig totdat een van mijn vrienden mij opzettelijk ernstig pijn doet. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat ik hem/haar niet meer zo lief heb en dat die regel aangepast dient te worden naar: 'hebt het merendeel van Uw naasten lief'.
Dit onderscheidt de Satanist van de Christen.

Bij sommigen heerst het beeld dat Satanisme de antireligie van het Christendom is. Men denkt dat men alles uit het Christendom om kan draaien en dat dan daaruit Satanisme ontstaat.
Ik heb in mijn leven weinig dommere uitspraken gehoord!

Er zijn Satanisten die de Duivel aanbidden. Waarom? Is niet de God die men aanbidt de hoogste? Vanuit het Christendom kan iemand de naam van God vervangen door Duivel/Satan en de naam van Satan vervangen voor God. Deze persoon kan Satan gaan aanbidden, maar Satan is dan nog steeds een ander woord voor God. Dit is nog steeds hetzelfde; christendom met alleen maar andere namen voor dezelfde goden.
Als ik in een religie met een Schepper (God) en een tegenkracht (Satan) God vervang door Satan en Satan voor God, heb ik nog steeds een dualistisch geloof met een Schepper en een Antikracht. Ik heb niets nieuws geschapen.
Één van de punten waarop Satanisme zich onderscheidt van Christendom is het niet nodig hebben van enige God om te aanbidden. De Satanist ziet God in zichzelf, voelt God in zichzelf, beleeft God in zichzelf etc. Hij/zij heeft er geen behoefte aan iemand of iets anders buiten hem/haarzelf te aanbidden. Daarom is Satanisme geen antigeloof.
Als Satanisme een antigeloof van het Christendom zou zijn, zou ons geloof ophouden te bestaan als het Christendom ophield te bestaan.

Mijn religie bestaat niet bij de gratie van enig ander.

© 2002 Kinma

Terug naar hoofdmenu