De mythe van Goed en Kwaad

Veel religies hebben uitgebreide ideeŽn over het bestaan van het absolute Goed en het absolute Kwaad. Binnen deze religies vertegenwoordigt God meestal het absolute Goed. Het absolute Kwaad vertegenwoordigt alles wat als zonde aangemerkt wordt alsmede alles dat niet in overeenstemming is met de geloven.
Door alles te verdelen in zwart en wit lijkt de wereld er veel eenvoudiger uit te zien dan zij werkelijk is. Men vergeet echter 1 ding: er is ook grijs.

Regelmatig wordt ons gevraagd:
Begrippen als Goed en Slecht worden over het algemeen gebruikt in een relatieve context.
Als ik praat over een goed boek dan ben ik positief over het boek, maar dit hoeft niet in te houden dat iemand anders het boek ook goed vindt. Als ik zeg 'het is goed om aardig te zijn tegen anderen' dan is dit een vuistregel. Er zijn misschien mensen in jouw leven tegen wie je niet aardig wilt zijn omdat ze jou pijn gedaan hebben. De vuistregel is geldig, er zijn alleen uitzonderingen op.

Voedsel zonder zout kan lekker zijn. Veel voedsel smaakt lekkerder met een beetje zout erbij. Je kunt hieruit de conclusie trekken dat zout in het eten goed is. Dit is echter een onjuiste gevolgtrekking.
Veel zout in het voedsel is namelijk niet lekker.
We kunnen dus niet stellen dat zout in voedsel Goed is. Het kan alleen relatief gebruikt worden; een beetje zout is Goed, veel zout is Slecht.

Op alle regels zijn uitzonderingen te vinden. Alles dat in het algemeen goed is, is slecht in bepaalde gevallen. Daarnaast geldt dat alles wat voor mij goed is, slecht kan zijn voor jou.

Als ik dit soort concepten uitleg krijg ik vaak de steling voorgelegd 'ja maar moorden dan, moorden is altijd slecht'. Dan zeg ik:
Stel dat iemand in 1941 Hitler vermoord zou hebben, was dat Goed of was dat Slecht?

Wel, voor zijn vrouw en familie zal het wel slecht geweest zijn en voor 6 miljoen Joden zou het goed geweest zijn.
Op alles dat goed is zijn uitzonderingen te vinden.

Goed is alleen maar absoluut te gebruiken als het volgt uit een definitie of afspraak. Als we definiŽren dat water bevriest bij een temperatuur lager dan nul graden en dat het dan hard wordt dan is de uitspraak 'ik kan over water lopen' alleen maar een goede en juiste uitspraak als het een tijdje gevroren heeft.

Het begrip Goed is dus afhankelijk van een definitie of afspraak. Anders gezegd: Goed en Slecht zijn alleen geldige begrippen binnen de context waarin ze gebruikt worden.

We kunnen nu de vragen gaan beantwoorden.

Allereerst: zijn Satanisten Goed of Slecht?
We moeten deze vraag dus in een context zetten. Binnen de context van onze religie bestaat er geen absoluut Goed of Slecht. We bekijken alles relatief. Satanisten vullen hun eigen reigie in, maken hun eigen regels. Voor een individuele Satanist zal wat Hij of Zij doet dus Goed zijn. Het antwoord is dus: ja, een Satanist is Goed.

Nu de volgende: aanbidden jullie het Slechte?
Allereerst aanbidden Satanisten slechts zichzelf. Een Satanist aanbidt niets en niemand buiten hem/haarzelf.
De vraag is dus eigenlijk: als een Satanist zichzelf aanbidt, is het dan mogelijk dat Hij/Zij het Slechte aanbidt? Nu wordt het eenvoudig antwoord te geven op deze vraag. We hebben bij de vorige vraag gezien dat een Satanist zichzelf als Goed ziet.

Het antwoord op de vraag 'aanbidden Satanisten het Slechte' is dus logischerwijze: Nee.