Fnorden

Satanisten zijn achterdochtige, door de wol geverfde lieden die alles met een korrel zout nemen. Een veelgebruikt begrip in het satanisme is dat van de Fnord. In deze contekst is een Fnord een onware, misschien zelfs leugenachtig begrip. Een vastgeroest dogma, een halve waarheid of een illusie zou men kunnen typeren als een Fnord. Daar satanisme bezig is met het zoeken naar de voor hem optimale strategie voor het vleselijk en spirituele leven, zijn deze fnorden belangrijke aandachtspunten. Satanisme streeft er naar om fnorden uit te bannen en te vernietigen.

Verder