Do What Thou Wilt Shall Be The Whole Of The Law

Eerlijkheid naar zichzelf is voor de satanist het hoogste goed. We kunnen het satanisme dus zien als een zeer assertieve liberale filosofie. Wat echter wel belangrijk is is het beijveren van de wil zonder wat we in gewone taal "bullshit" noemen. Satanisme is dus in eerste instantie bezig met het leren wat hij het beste kan willen. Er zijn veel dingen in deze wereld die, als we ze nastreven, ons op de lange duur niet erg gelukkig maken. Satanisme als ideologie koestert grote minachtig voor stommiteit. In het satanisme is slaafse afhankelijkheid, zoals we zien in een drugs-verslaafde, het grootste kwaad. De ervaren satanist is iemand die zich lange-termijn doelen stelt en met al zijn talenten die doelen nastreeft. Satanisme is dus klaarblijkelijk een arrogante, elitaire ideologie. Alleen diegenen die iets kunnen hebben baat bij satanisme. In de satanistische werkelijkheid is de wereld grotendeels gevuld met zinloze idioten die zichzelf en anderen tot last zijn. Diegenen die alleen maar achter anderen aanlopen voor persoonlijke gratificatie, zelfbedrog of afhankelijkheid zullen in de satanistische gemeenschap hoogstens minachtend getolereerd worden. De gemiddelde satanist onderscheidt nutteloze mensen en nuttige mensen, en schaamt zich niet om trots te zijn. Dit streven is de kern van die andere successvolle ideologie: het kapitalisme en de vrije marktwerking. Satanisme is dus een ideologie van vrijheid, competitie en zelfverwezelijking in een beschaafde, goed geregelde maatschappij. Satanisten streven er dan ook naar om iedereen zijn eigen plek te laten vinden, wat de consequentie ook is, met het doel de best georganiseerde wereld te maken. Een harde wereld voor sommigen?

Verder