Paradigmata

Alle mensen worden onschuldig geboren. Ze hebben in eerste instantie geen beeld van de werkelijkheid afgezien van hun dierlijke instincten. Satanisten stellen zich ten doel kennis te verwerven en de wereld te begrijpen en beheersen. De satanist stelt zijn eigen stelsel van normen en waarden samen, gebruikend en verwerpend wat hij op zijn pad tegenkomt, daarbij steeds luisterend naar wat zijn dierlijke instincten hem vertellen. Satanisme is dus een resultaat- en genotgerichte overtuiging. Maar omdat de natuur ieder mens anders heeft gemaakt zal iedere satanist andere principes en gereedschappen gebruiken om zijn doelen te bereiken. Satanisme is daarom geen collectieve religie; erger nog. De meeste satanisten bezien nogal eens pogingen om tot collectieve waarheid te komen met achterdocht. Vanuit de satanistische optiek zal een georganiseerde religie dus eerder een poging zijn van de stichters om tot hun persoonlijke verlichting te komen! In de kerk van satan is dus iedere ontmoeting erop gericht gelijkheid en persoonlijke vrijheid te waarborgen. Vanuit die optiek is satanisme dus de tegenpool van wat men onder "een cultus" verstaat.

Verder